Bal Legnickich Organizacji Pozarządowych

18 lutego 2011 roku odbył się IV Bal Legnickich Organizacji Pozarządowych, który został zorganizowany przez Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w ramach realizowanego projektu „Wzmocnienie oraz rozwój III sektora w subregionie legnickim”  współfinansowanego w ramach Program Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Podczas balu po raz trzeci wręczono nagrodę dla Lidera NGO’s 2010 roku „Przęsło Pomostu”, którym został Jakub Należny ze Stowarzyszenie Młodzieży Spynacz. Gratulujemy! Specjalną nagrodę dla Lidera NGO’s 2010 roku ufundował Poseł Robert Kropiwnicki.

Informacje o legnickim balu można przeczytać także na Portalu lca.pl:

http://fakty.lca.pl/legnica,news,25614,Jakub_Nalezny_z_tytulem_Przesla_Pomostu.html

Foto: Jerzy Nowakowski [lca.pl]