Konsultacje projektu ustawy o ogrodach działkowych

W związku z rozpoczęciem przez posła Roberta Kropiwnickiego konsultacji społecznych poselskiego projektu ustawy o ogrodach działkowych zamieszam poniżej projekt ustawy, jego uzasadnienie oraz porównanie ustawy obowiązującej i projektu.